Oldal kiválasztása

ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

1.1 Adatvédelmi nyilatkozat

Fekete László Zsoltné E.V. mindent megtesz az Ön személyes adatainak védelméért.

A regisztráció során ön által megadott információkat a legnagyobb körültekintéssel, bizalmasan és biztonságosan kezeljük. Fekete László Zsoltné E.V. személyes adatait csak a weboldalairól történő megrendelés – ajánlatkérés, hírlevél-küldés lebonyolításához az Ön hozzájárulása esetén tárolja. Az adatokat kizárólag a fent említett célokból igénybe vett közreműködőknek, a közreműködéshez szükséges mértékben továbbítja. Harmadik félnek külön értesítés nélkül Fekete László Zsoltné E.V. csak a törvényben előírt esetekben adhatja ki az Ön személyes adatait.

 


Hozzáférés a személyes adatokhoz

Fekete László Zsoltné E.V. lehetővé teszi, hogy – azonosítása után – bármikor ellenőrizze, módosítsa vagy akár törölje személyes adatait.

 


A személyes adatok védelme

Fekete László Zsoltné E.V. szigorú elvek szerint védi a felhasználók személyes adatait, és teljes mértékben az általuk megadottak szerint jár el. Kiemelt figyelmet fordítunk adatai biztonságos tárolására is.

 


Adatkezelési alapelveink és gyakorlatunk összhangban van az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, különösen tekintettel az alábbiakkal: 


1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény); 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).
Hatályos GDPR rendelkezések

 

1.2 A személyes adatok módosítása

 

Megadott személyes adatait a vásárló a webáruház felhasználói felületén bármikor megváltoztathatja, illetve törölheti. Kivételt képez ez alól a következő adatok törlése:

-E-mail cím
-Telefonszám
-Jelszó
-Név

 

1.3 A regisztráció törlése

 

A regisztráció törlését a vásárló az info@gentlemanbarcan.hu elektronikus levélcímen, illetve az ügyfélszolgálat telefonszámán kérheti.

Szolnok, 2020.03.03

0